Peter_Egardt

Storstaden Uppsala


Uppsala län är en integrerad del av en huvudstadsregion som växer så det knakar. Om 20 år är vi sannolikt tillsammans 800 000 fler människor här. Expansionstrycket mot Uppsala är redan hårt, men det kommer att öka än mer. Detta ställer förstås stora krav på länets och stadens ledning. Det som är stadens historiska och kulturella arv får inte förstöras, det är ju dessutom något som bidrar till stadens attraktivitet.

Utmaningen ligger i att kombinera historia och kultur med det nya och moderna. Att skapa utrymme för universitetens expansion, för befintliga och nya företag, för samhällsservice för den kraftigt växande befolkningen, för handel och rekreation och mycket mera som står för tillväxt och nya jobb.

Grundläggande för att klara uppgiften är att det byggs nya bostäder och ny infrastruktur. Alla transportslag måste inkluderas – till lands, på vatten och i luften.

Stadsarkitekten Gunnar Leche har i mångt och mycket bidragit till att Uppsala har kunnat utvecklas till att bli en storstad med betydande charm. Nya byggnader och nya bostadsområden med betydande egen karaktär och med hans signum har tillkommit, men de bidrar alla till den gemensamma bilden av det attraktiva Uppsala. Trädgårdsstadsmiljöerna i Tunabackar och Salabacke eller de mer nyklassicistiska offentliga byggnaderna som den vackra Vaksalaskolan.

Mot den bakgrunden är det oerhört roligt att dagens nya byggnader och institutioner verkar byggas med samma helhetstänkande som relief. Känsla för det historiska som paras med ett betydande nytänkande. Fasader som består helt av solpaneler. En tennishall med vågformat tak, täckt med sedumväxter. Hus med löparbana på taket.

Att se Rosendalsområdet växa fram är spännande. Rekreation, nya idéer, respekt för den omgivande naturen och miljön och förhoppningsvis även ett funktionellt inre. Är det månne här framtida generationer ska söndagspromenera och säga ”tänk vad de kunde bygga på den tiden, inte konstigt att alla ville flytta till Uppsala!”

Peter Egardt
Landshövding