Alexander

Stadsmiljö i förändring


Alexander Ståhle är stadsbyggnadsforskare på KTH och driver sedan 2005 företaget Spacescape som analyserar städer och nya stadsplaner i samarbete med arkitektkontor, kommuner, statliga verk och byggföretag. Spacescape tar även fram egna planförslag baserat på den senaste stadsbyggnadsforskningen.

– Uppsalas främsta utmaning är den snabba befolkningstillväxten och alla de frågeställningar som den innebär, säger Alexander Ståhle.

Han menar att Uppsalas unika utmaning angående hur vår stad ska se ut imorgon är tudelad; den starka tillväxten i kombination med stadens unika kultur- och naturvärden, det är kombinationen som särskiljer Uppsala från andra städer.

– Befolkningstillväxten kommer att fortgå och de unika kultur- och naturvärdena är något man måste förhålla sig till utan att de blir begränsande, säger Alexander Ståhle. Tvärtom kan stadens befintliga värden vara utgångspunkt för ett växande Uppsala som måste utvecklas i takt med att befolkningen ökar. Det handlar om vilken grundsyn staden väljer att ha på utmaningarna som en växande stad innebär.

– Det går inte att ha en konserverande syn på detta, utan jag tror att vägen framåt är en konstruktiv och kreativ syn på hur Uppsala ska utvecklas. Det går att få mer av det bästa som Uppsala har idag. Om staden bara blir ett museum, då stagnerar utvecklingen.

Alexander tycker att Uppsala ska bygga vidare på de traditioner som redan finns och skapa nya kulturvärden som ansluter till de befintliga.

– Men för att det ska vara möjligt är det grundläggande att staden förstår och accepterar att den växande staden per definition innebär förändring.

En väg framåt är att fråga Uppsalaborna vilka platser i staden de tycker allra mest om. Och varför de tycker om dessa platser. Då får man ett konkret underlag till hur man kan utveckla Uppsala. I sammanhanget tror Alexander också att det är klokt om man funderar på bilens framtid i Uppsala.

– Bilen i städerna är på väg ut, så är det. Därför är det också dags att titta på hur man ska nedrusta privatbilismen. För att det ska fungera krävs givetvis utbyggnad av gång- och cykelstråk och en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken.

Alexander menar att all internationell forskning visar att ju snabbare städer nedmonterar privatbilismen, desto snabbare utveckling. Det är alltså inte frågan om, utan när, privatbilismen försvinner från de svenska citykärnorna, Uppsalas inkluderad.

– I Hong Kong är den genomsnittliga resetiden för en pendlare elva minuter, i Mexico City är den två timmar. Vilken av dessa städer är mest attraktiv att etablera sig i? Och vilken stad får därmed bäst förutsättningar för en sund utveckling och tillväxt?

Uppsala har uppenbarligen en del att fundera på.

Alexander Ståhle
Stadsbyggnadsforskare