Rosendal Fastigheter erhåller markanvisning i Knivsta.

Den 29 april träffade Rosendal Fastigheter och Knivsta Kommun ett markanvisningsavtal gällande fastigheten Gredelby 7:85. I avtalet specificeras att den övergripande ambitionen ska vara att fastigheten ges en särskilt god gestaltning och ett varierat innehåll som väl svarar mot dess speciella läge och betydelse för centrala Knivsta.

Arkitekt Mikael Ahrboms ord om projektet:
”Vår önskan är att göra en ny centrumbebyggelse för ett starkt växande Knivsta, med en god blandning av handel, service, kultur och bostäder. Vi vill ge Knivsta en signaturbyggnad där människorna kan träffas, umgås och interagera med varandra på ett naturligt och avslappnat sätt.”

Datum: 2014-05-04
Läs mer
nyhetsbild_12

Invigning av barnhemmet i Alldays.

Trotts en del förseningar i byggnationen invigdes barnhemmet Mapungubwe Foundation Centre den 23:e april under överinseende av den svenske ambassadören Anders Hagelberg med fru. Med på ceremonin var även grundaren och initiativtagaren Leif Rhamqvist, arkitekt Mikael Ahrbom och Gorgen Abrami från Rosendal Fastigheter samt Alldays borgmästare med ansvariga från den lokala kommunen.

Datum: 2014-05-02
Läs mer
nyhetsbild_13
nyhetsbild_14

Unikt boendekoncept i Rosendal

Inspiration Rosendal – Det ultimata boendet för den urbana och aktiva uppsalabon. Vi på Rosendal Fastigheter tycker att bostäder är något mer än fyra väggar och en plats att förvara sig själv och sina saker i. Därför är vi extra stolta över att få presentera vårt nya projekt – inspiration Rosendal.

Datum: 2014-03-13
Läs mer
inspiration_rosendal

Stort reportage i tidningen Arkitektur

Magasinet Arkitektur har uppmärksammat projektet Kåbo Park i ett 6 sidors reportage.  Med text och bild har projektet beskrivits och hyllats som ett fint bevis på hur förtätning kan tillföra kvalité i en så kallad Urban trädgård.

Men mest slående är hur man gör en variant av den svenska paradgrenen hus, eller stadsvillor, i park. Hästkastanjer, lindar och ekar står kvar hela vägen intill husfasaderna. Arboristerna har firat triumfer, kanske för att man befinner sig intill det botaniska Sveriges hjärta. En lätt beskuren lind, annars tycks till och med hela grenverkens bredd fått vara kvar. Det är också ett fint bevis på att förtätning inte behöver betyda att man plockar bort de kvaliteter som finns på en plats, utan att man bara ger fler tillgång till dem.” – Tidningen Arkitektur Nr. 8/2013,

Se artikeln här

Datum: 2013-12-16
Läs mer
nyhetsbild_15