Startsida

  • Jul i Sågverket
    -en ny julklapp varje dag.

Platser att leva på

Med genomtänkt arkitektur och design skapar Rosendal Fastigheter små bitar av stadens själ. Platser där människor möts. Platser som inspirerar och ger energi. Platser att leva på.

Med långsiktighet och hänsyn till natur, samhälle och ekonomi utformas varje unikt projekt med utgångspunkt i en idé om att ingenting är omöjligt. En del har bara inte gjorts ännu.

Välkommen till Rosendal Fastigheter.

Läs mer om oss